Om Bobby Forshell

Coachen och den före detta koncernchefen Bobby Forshell utvecklar chefer, ledare och organisationer.  I 35 år har han arbetat med att coacha både individer, grupper och organisationer till ett framgångsrikt förändringsarbete.

Bobby har en MSc i Executive Coaching och arbetar utifrån väl beprövade tekniker och modeller som förändrar organisationer och individer på djupet. Under coachningen drar Bobby ofta nytta av sina kunskaper inom scenarioplanering, strategiskt tänkande, kreativitet, värderingsbaserat förändringsarbete och kognitiva processer.

Med en bakgrund som egen företagare inom industrielektronik som tekniker, VD och koncernchef, har Bobby ett stort kunnande om företagande. Den kunskapen ger honom en unik förståelse för vilka förändringsarbeten som verkligen fungerar på ett företag, både nationellt och internationellt.

Det som kännetecknar Bobby, utöver en rik kunskapsbank och en stor näringslivserfarenhet, är förmågan att se människor och coacha dem till att hitta sin förändringskraft. Med sitt accepterande och förtroendeingivande förhållningssätt coachar han människor och företag till att växa och nå resultat.

Kvalifikationer

 

  • MSc i executive coaching, utbildad vid Ashridge Business School i England.
  • Utbildad i action research – Appreciative Inquiry – av David Cooperrider och Ronald Fry vid Case Western University i Cleveland.
  • Coachutbildning i Positive Psychology från Martin Seligman vid Pennsylvania University.
  • Utbildad i Coaching Constellations och systemisk coachning, av John Whittington, England.
  • Mastertrainer i de Bonotekniker, utbildad av Edward de Bono, en av världens främsta tankeexperter.
  • Certified ValuesOnline Mastertrainer.
  • Ingår i fakulteterna vid IFL vid Handelshögskolan i Stockholm och ESMT, European School of Management and Technology, i Berlin som programledare och Executive Coach.
  • Deltagit i flera ideella projekt, bland annat i det europeiska skolprojektet ”Think Fresh!” med mål att implementera olika tanketekniker på skolschemat.

 LinkedIn-profil: Bobby Forshell

ew?id=1324408&locale=en_US&trk=tyah&trkInfo=tas%3Abobby%2Cidx%3A2-1-2?id=1324408&locale=en_US&trk=tyah&trkInfo=tas%3Abobby%2Cidx%3A2-1-2Fö