Kreativitet – tanketekniker

Alla kan vara kreativa! Det finns verktyg och metoder som stöder kreativitet och lateralt tänkande – både outside och inside the box.
Tekniker kan handla mycket om att hitta nya infallsvinklar på ett problem – ibland med hjälp av oväntat enkla lösningar.

Vi erbjuder seminarier och kurser kring Kreativitet och tanketekniker.
En 2-dagrs kurs kan exempelvis innehålla följande:
– Att designa alternativ.
– Det kreativa fokuset, ett kritiskt moment.
– Kunna utmana kontinuiteten.
– Den kraftfulla tanketekniken att använda slumpord.
– Provokation, en nyckel till kreativitet.
– Att kunna samla ihop och extrahera idéer är avgörande.
– Olika tanketekniker för att bearbeta och anpassa idéer till behov och resurser.

Edward de Bono´s tanketekniker utgör grund för våra seminarier och kurser kring kreativitet och lateralt tänkande. Bobby Forshell är utbildad Mastertrainer i Lateralt tänkande och Edward de Bono Trainer Associate.