Den levande organisationen – organisationscoachning

En organisation kan liknas vid en konversation, där vi reflekterar, diskuterar och konstruerar. För att en konversation ska kännas meningsfull och utvecklande behöver den hållas igång, och det är likadant med en organisation. Organisationscoachning gagnar inte bara individer utan hela verksamheten. 

För vilka passar organisationscoachning? 
Organisationer som vill utvecklas för att kunna nå de mål och visioner som finns i verksamheten. Organisationscoachning kan också användas vid företagssammanslagningar liksom när företag vill vidareutveckla sin affärsverksamhet.

Så går det till:
För att skapa en levande organisation är det viktigt med rutiner, de sparar tid och gör oss framgångsrika. Men ibland har rutiner ett bäst före datum, och då kan de behöva bytas ut för att bättre möta organisationens behov. Bobby Forshell – Organisational Coaching arbetar styrkebaserat och kartlägger tillsammans med er organisationens framgångsfaktorer. Vad fungerar bra i organisationen? Hur ser motivationen ut hos individer och grupp? Vilka rutiner är bra, vilka behöver förändras? Hur skapar vi det nya? Vilka gemensamma mål har vi?
Det här är viktiga frågor som vi tillsammans kan mejsla fram svaren på, och sedan använda för att leda både medarbetare och organisationen genom ett framgångsrikt förändringsarbete.

Resultat av organisationscoachning:
• På väg mot en ny företagskultur
• Effektiva och dynamiska projekt med kort startsträcka
• Förbättrade relationer
• Ökad motivationen och flexibilitet hos medarbetarna