Från chef till ledare – gruppcoachning

Att leda handlar om att hitta sina styrkor och att leda utifrån sig själv. När du trivs och utvecklas i din ledarroll så utvecklas också verksamheten. Gruppcoachning fokuserar på både ditt inre och yttre ledarskap, och genomförs i grupp.

Vem riktar sig gruppcoachning till?
Den nytillträdde chefen/ledaren som vill upptäcka och utveckla sin egen unika ledarstil. Coachning i grupp passar också chefer/ledare som vill fördjupa sitt ledarskap, liksom dig som vill ta steget och utveckla affärsverksamheten.

Så går det till:
I gruppcoachning coachas en grupp ledare/chefer, vanligtvis 3-10 personer, som kommer från olika företag. Fokus ligger på individens personliga utveckling men deltagarna i gruppen har möjlighet att dela varandras erfarenheter, tankar och idéer. Det resulterar i att värdefulla nätverk kan skapas, som till exempel lärgrupper och erfarenhetsgrupper(erfa-grupper). Gruppcoachning går bra att kombinera med individuell coachning.

Genom coachning kan du få en mer grundläggande förståelse för dig själv och vem du är som ledare. Det blir enklare att leda om du förstår vad som händer med dig i olika situationer, om du vet hur – och varför – du reagerar i olika sammanhang och på olika personligheter.

För att kunna leda dina medarbetare är det bra att känna till att människor drivs av olika saker. Olika medarbetare reagerar olika på samma sak – och handlar sedan på vitt skilda sätt. En del intellektualiserar, andra praktiserar. Hur gör du? Hur gör andra runt omkring dig? Vilka når du och vilka fungerar annorlunda?

När du utvecklar ditt ledarskap med coachning som verktyg coachas du till att hitta dina egna svar och att utveckla din egen ledarstil.

Resultat av gruppcoachning:
• Ökad självkännedom
• Större trygghet i ledarrollen
• Medveten och tydlig kommunikation
• Ökad handlingskraft
• Balans mellan jobb och fritid