Från chef till ledare – personlig coachning

För att leda människor är det viktigt att ha en god människokännedom, då blir det enklare att leda sig själv, arbeta med andra och bidra till lönsamhet i organisationen. Om du vill utvecklas som ledare och använda alla dina resurser kan en coach fungera som ett bollplank.

Vem riktar sig personlig coachning till? 
Chefer/ledare som vill fördjupa sitt ledarskap, liksom dig som vill ta steget och utveckla affärsverksamheten. Den nytillträdde chefen/ledaren kan genom coachning stöttas till att upptäcka och utveckla sin egen unika ledarstil.

Så går det till:
Med personlig coachning kan du få en mer grundläggande förståelse för dig själv och vem du är som ledare. Det blir enklare att leda om du förstår vad som händer med dig i olika situationer, om du vet hur – och varför – du reagerar i olika sammanhang och på olika personligheter.

För att kunna leda dina medarbetare är det bra att känna till att människor drivs av olika saker. Olika medarbetare reagerar olika på samma sak – och handlar sedan på vitt skilda sätt. En del intellektualiserar, andra praktiserar. Hur gör du? Hur gör andra runt omkring dig? Vilka når du och vilka fungerar annorlunda?

När du utvecklar ditt ledarskap med coachning som verktyg coachas du till att hitta dina egna svar och att utveckla din egen ledarstil.

Resultat av personlig coachning:
• Ökad självkännedom
• Större trygghet i ledarrollen
• Medveten och tydlig kommunikation
• Ökad handlingskraft
• Balans mellan jobb och fritid