Från grupp till team – teamcoachning

Ett team är en grupp individer med gemensamma mål, och för att teamet ska bli framgångsrikt behöver medlemmarna prestera tillsammans och inte bara som individer. Att tillsammans med en coach identifiera sina framgångsfaktorer är ett sätt för en styrelse, ledningsgrupp eller projektgrupp att utveckla sitt teamsamarbete.

För vilka passar teamcoachning? 
Team som befinner sig i etableringsfasen liksom väletablerade team som vill ta nästa steg. Coachning är också ett lämpligt verktyg för team som känner att de fastnat i gamla mönster.

Så går det till:
I teamcoachning kan ni bland annat fokusera på frågor som ansvarsfördelningar och mål, coachningen kan också användas för att tydliggöra hur den externa och interna kommunikationen i teamet ska skötas. Om ni vill utveckla samspelet i gruppen kan vi tillsammans kartlägga mönster i teamet liksom identifiera teamets framgångsfaktorer.

Ett effektivt team är ett team där uppgifterna och uppdragen känns meningsfulla för medlemmarna, först då tas teamets fulla potenitial tillvara och då blir också verksamhetens mål enklare att nå.

Resultat av teamcoachning:

  • Ökad lönsamhet och produktivitet genom effektivare teamsamarbete
  • Ny motivation och engagemang
  • Sammansvetsning av nya team
  • Ökade konfliker, inte mellan människor utan istället konfliktande synpunkter och åsikter som på så sätt kan uppmuntra gruppens eller teamets utveckling
  • Konfliktlösning