Stöd och rådgivning – mentorskap

En mentor är en mer senior person som delar med sig av sina erfarenheter, kunskaper och nätverk kring chef- och ledarskap. Mentorn fungerar som en rådgivare när du vill utveckla ditt ledarskap och få stöd i din egen karriärutveckling. Den erfarenhet Bobby har av eget ledarskap, coachning, ledarutveckling och entreprenörskap, ger honom den kompetens en god mentor behöver. Bobby är också utbildad mentor vid Styrelseakademien.
Mentorskap kan kombineras med coachning.